Klintevej-kolding.dk

Et rart sted at bo

 
 

Ud over at varetage grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen og området, sker der også en række andre ting i løbet af året.


Grundejerforeningen afholder hvert år en del aktiviteter for Jer og Jeres børn. Først på året afholdes den årlige generalforsamling, så afholdes der Fastelavnsfest for store og små med mange spændene udklædninger og præmier. I løbet af april eller maj måned skal vi alle på ”hårdt” arbejde da vi har en årlig oprydningsdag for at gøre området endnu mere attraktiv at færdes i og til Sankt Hans er der stort bål med fælles sang og underholdning for børnene.


I løbet af foråret samt én gang i løbet af efteråret lejer grundejerforeningen 2 containere til haveaffald, som må benyttes af alle grundejerforeningens medlemmer.


Foreningens aktiviteter vil fremgå af aktivitetskalenderen som indtil videre uddeles til alle medlemmer omkring årsskiftet. 

 

Grundejerforeningen har i 2007 taget første skridt til en ny informationsportal på internettet. Dette initiativ er tænkt som en lettere kilde til information om foreningens aktiviteter. Tanken er ligeledes på sigt at lette bestyrelsens arbejde i forhold til papirarbejde, omdeling osv. da dette er en meget tidskrævende del af bestyrelsesarbejdet. 

Har du spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.    

 

Om grundejerforeningen

Bestyrelsen

Information om belysningen Klintevej.pdf

Regnskab

Foreningens vedtægter

Du har på nedenstående link mulighed for at hente og læse vedtægterne gældende for grundejerforeningen Klintevej.

Betaling af kontingent

Reg.: 5346 konto: 0243021

Kontingentet til grundejerforeningen skal betales årligt, senest d. 1. april.

Der udsendes inden betalingsfristens udløb, en information til samtlige medlemmer af grundejerforeningen om tiden nu er inde til betaling af kontingent.

Betaling af kontingent kan ske ved bank overførsel (opret gerne en der automatisk overfører hvert år) kr. 350,- til konto 5346 0243021 Evt. mulighed for kontant betaling, se information der udsendes inden betalingsfristens udløb.

Anfør venligst navn og hus nr på betalingen.

Deklarationen

Vidste du at der skal plantes hæk langs veje, stier m.m.? (§10). Samt at grundejerne er pligtige til at modtage valg til bestyrelsen i en periode? (§16)

Hent Deklarationen fra 1973

 

Læs mere om nabohjælp her