Om Grundejerforeningen

Ud over at varetage grundejernes fælles interesser i forhold til kommunen og området, sker der også en række andre ting i løbet af året.

Grundejerforeningen afholder hvert år en del aktiviteter for Jer og Jeres børn. Først på året afholdes den årlige generalforsamling, så afholdes der Fastelavnsfest for store og små med mange spændene udklædninger og præmier. I løbet af april eller maj måned skal vi alle på ”hårdt” arbejde da vi har en årlig oprydningsdag for at gøre området endnu mere attraktiv at færdes i og til Sankt Hans er der stort bål med fælles sang og underholdning for børnene.

I løbet af foråret samt én gang i løbet af efteråret lejer grundejerforeningen 2 containere til haveaffald, som må benyttes af alle grundejerforeningens medlemmer.

Foreningens aktiviteter vil fremgå af aktivitetskalenderen som indtil videre uddeles til alle medlemmer omkring årsskiftet. 

Grundejerforeningen har i 2007 taget første skridt til en ny informationsportal på internettet. Dette initiativ er tænkt som en lettere kilde til information om foreningens aktiviteter. Tanken er ligeledes på sigt at lette bestyrelsens arbejde i forhold til papirarbejde, omdeling osv. da dette er en meget tidskrævende del af bestyrelsesarbejdet. 

Har du spørgsmål eller kommentarer er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.